Productes i serveis

La producció de fruita dolça ha estat des de fa molts anys l’activitat principal a ca n’Aladesa. A més de la venda principal a MercaBarna, sempre s’ha combinat amb la venda dels nostres productes amb parada al mercat i amb la venda al detall a casa nostra.

El desenvolupament de l’activitat agrícola al Baix Llobregat i els canvis socials, provoquen l’adaptació de la nostra activitat tradicional a les necessitats actuals i han fet necessari adaptar els nostres productes i formes de servei.

Actualment ens decidim per un enfocament dirigit al consumidor. Raó per centralitzar més la venda en botiga i a domicili, i l’orientació del productes cap a fruites més apreciades avui i l’augment de producció d’hortalissa.